WSPÓŁPRACA

Oferuję pracę zdalną na terenie całej Polski. W Krakowie i okolicach, pozostaję do Państwa dyspozycji osobiście.

W chwili obecnej współpraca możliwa jest na zasadzie:
– wystawienia faktury VAT,
– zatrudnienia na umowę o dzieło / zlecenie.

 

Formalności:

– Ustalamy szczegóły dotyczące wybranej usługi lub usług (audytu seo, optymalizacji, pozycjonowania, monitorowanych fraz kluczowych), takie jak rodzaj współpracy (umowy), zakres działań, oczekiwania Klienta, wybrane frazy kluczowe, czas trwania umowy (minimum 3 miesiące, preferowany okres to 6 miesięcy wzwyż). Brak okresu wypowiedzenia – możliwość rezygnacji w każdym momencie.

– Na życzenie opcjonalnie sporządzamy klauzulę poufności (po stronie Klienta).

– Przez Klienta udostępniane są wszelkie niezbędne dane do modyfikacji strony (CMS, FTP), a także dane potrzebne do wystawienia FV.

 

Opłaty:

– Każda usługa opłacana jest z góry.

 

Usługa:

– Po dokonaniu płatności za usługę, przechodzę do powierzonego zadania. Płatność za pozycjonowanie odbywa się w cyklu comiesięcznym, w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

 

Monitorowanie fraz kluczowych:

– W przypadku pozycjonowania, Klient otrzymuje dostęp do panelu monitorowania wybranych fraz kluczowych, które stanowią punkt odniesienia stwierdzający stan postępu mojej pracy nad stroną.

 

Zakończenie współpracy:

– W przypadku osiągnięcia satysfakcjonujących wyników pozycjonowania lub upływu ustalonego czasu współpracy bez dalszej jej kontynuacji.