WSPÓŁPRACA

Oferuję pracę zdalną na terenie całej Polski.

W chwili obecnej współpraca możliwa jest na zasadzie wystawienia faktury VAT poprzez system USEME -> wyślij zapytanie ofertowe w systemie USEME dla zlecenia dedykowanego.

 

Czas współpracy:

Czas współpracy jeśli chodzi o pozycjonowanie to minimum 3 miesiące.

Dla satysfakcjonujących efektów preferowane 6 miesięcy wzwyż.

 

Formalności:

– Ustalamy szczegóły dotyczące wybranej usługi: oczekiwań Klienta, zakresu działań, fraz kluczowych do pozycjonowania, czasu trwania współpracy. Ustalenia mailowe oraz telefoniczne są dla mnie w pełni wiążące i wystarczające.

– Na życzenie opcjonalnie sporządzamy klauzulę poufności (po stronie Klienta).

– Przez Klienta udostępniane są wszelkie niezbędne dane do logowania (CMS, FTP), a także dane potrzebne do wystawienia FV.

 

Opłaty:

– Każda usługa opłacana jest z góry według uzgodnionej z Klientem wysokości opłaty. Jeśli nie jest to płatność jednorazowa, odbywa się ona w cyklu comiesięcznym. W pierwszych dniach danego miesiąca wystawiana jest FV.

– Proste rozliczenie – stała miesięczna opłata, bez żadnych dodatkowych kosztów.

 

Usługa:

– Po dokonaniu płatności za usługę, przechodzę do powierzonego zadania.

 

Monitorowanie fraz kluczowych:

– Pozycje fraz kluczowych z panelu monitorowania fraz, stanowią punkt odniesienia stwierdzający stan postępu mojej pracy nad stroną.

 

Zakończenie współpracy:

– W przypadku osiągnięcia satysfakcjonujących wyników pozycjonowania lub upływu ustalonego czasu współpracy bez dalszej jej kontynuacji.

– Brak okresu wypowiedzenia – możliwość rezygnacji z usługi w każdym momencie.

 

Ponowne rozpoczęcie współpracy:

– W przypadku wcześniej podjętej współpracy odnośnie pozycjonowania i jej zakończenia, a następnie ponownego jej rozpoczęcia, cena pozycjonowania zostaje przeliczona na nowych warunkach.

– Płatność w przypadku ponownego rozpoczęcia współpracy realizowana jest z góry za dany miesiąc pozycjonowania.