WSPÓŁPRACA

Oferuję pracę zdalną na terenie całej Polski. W Krakowie i okolicach, pozostaję do Państwa dyspozycji osobiście.

W chwili obecnej współpraca możliwa jest na zasadzie wystawienia faktury VAT.

 

Formalności:

– Ustalamy szczegóły dotyczące wybranej usługi: oczekiwań Klienta, zakresu działań, fraz kluczowych do pozycjonowania, czasu trwania współpracy. Ustalenia mailowe oraz telefoniczne są dla mnie w pełni wiążące i wystarczające.

– Na życzenie opcjonalnie sporządzamy klauzulę poufności (po stronie Klienta).

– Przez Klienta udostępniane są wszelkie niezbędne dane do logowania (CMS, FTP), a także dane potrzebne do wystawienia FV.

 

Opłaty:

– Każda usługa opłacana jest z góry według uzgodnionej z Klientem wysokości opłaty. Jeśli nie jest to płatność jednorazowa, odbywa się ona w cyklu comiesięcznym – w pierwszych dniach danego miesiąca wystawiana jest FV.

– Proste rozliczenie – stała miesięczna opłata, bez żadnych dodatkowych kosztów.

 

Usługa:

– Po dokonaniu płatności za usługę, przechodzę do powierzonego zadania.

 

Monitorowanie fraz kluczowych:

– W przypadku pozycjonowania, Klient otrzymuje dostęp do panelu monitorowania wybranych fraz kluczowych, które stanowią punkt odniesienia stwierdzający stan postępu mojej pracy nad stroną.

 

Zakończenie współpracy:

– W przypadku osiągnięcia satysfakcjonujących wyników pozycjonowania lub upływu ustalonego czasu współpracy bez dalszej jej kontynuacji.
– Brak okresu wypowiedzenia – możliwość rezygnacji z usługi w każdym momencie.