Audyt SEO

Wykonuję audyt SEO, mający na celu wskazanie wszystkich problemów i błędów związanych ze stroną.

Propozycje

Otrzymujesz przedstawione rozwiązania i propozycje zmian dotyczące przeprowadzenia procesu pełnej optymalizacji.

Optymalizacja kodu

Po akceptacji zmian następuje optymalizacja kodu źródłowego strony na wszystkich podstronach witryny.

Optymalizacja treści

Przeprowadzona zostaje również pełna optymalizacja treści pod kątem użyteczności na stronie internetowej.